Zorgvuldige precieze communicatie

Zorgvuldige precieze communicatie

Zo’n prachtig nummer van Simon & Carefunkel “The sound of silence”  Ik dacht eraan toen ik getuige was van een gesprek tussen een aantal mensen waarbij het mij helder werd dat men niet zorgvuldig luistert naar elkaar. Hoe vaak wij als mensen niet interpreteren. We...
Zorgvuldige precieze communicatie

Het zijn de tonen die de muziek maken

Heb je een doel als je in gesprek bent? Soms wel en ook niet? Informatie uitwisselen door middel van mondelinge communicatie. Woorden, tonen en je lichaamstaal spelen een rol. We communiceren over onderwerpen die er toe doen en ook die minder om het lijf hebben....
Zorgvuldige precieze communicatie

Miscommunicatie

Communicatie is een talent wat ons bijna allemaal gegeven is. We doen het al redelijk snel na onze geboorte en in het begin vooral non verbaal. Daarna volgt het gesproken woord. Dat hebben we nodig om onze gedachten en ideeën rechtstreeks naar anderen over te brengen....