Het zijn de tonen die de muziek maken

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in MBTI

BeatrixHeb je een doel als je in gesprek bent? Soms wel en ook niet? Informatie uitwisselen door middel van mondelinge communicatie. Woorden, tonen en je lichaamstaal spelen een rol. We communiceren over onderwerpen die er toe doen en ook die minder om het lijf hebben.  Gewoon gezellig even bijpraten, de ander informeren, iets leren, vragen etc.  Afhankelijk van je doel zal je de ene keer spontaan (meer…)

Miscommunicatie

Geplaatst Een reactie plaatsenGeplaatst in MBTI, NLP

MiscommunicatieCommunicatie is een talent wat ons bijna allemaal gegeven is. We doen het al redelijk snel na onze geboorte en in het begin vooral non verbaal. Daarna volgt het gesproken woord. Dat hebben we nodig om onze gedachten en ideeën rechtstreeks naar anderen over te brengen. Taal c.q. woorden zijn de meest besproken communicatievormen, we kennen echter ook gelaatsuitdrukkingen, tekeningen, toonhoogte en gebaren als belangrijke symbolen om te communiceren. (meer…)