Therapie

Wanneer therapie?

Daar waar psychische problemen, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Therapie heeft raakvlakken met coaching, maar er zijn ook verschillen. In therapie gaan we verder qua diepgang en reikwijdte in het onderzoeken naar belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Het kenmerk van therapie is breed, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

Effectief bij

Op basis van vertrouwen en vrijwilligheid is het doel je te ondersteunen bij herstel. Vraagstukken kunnen heel divers zijn. Je loopt wellicht tegen uitdagingen aan waar je niet tegen opgewassen voelt. Of je worstelt met disfunctioneel gedrag en destructieve patronen. Therapie is onder andere effectief bij:

  • burn-out
  • stress
  • depressieve klachten
  • negatief zelfbeeld, onzekerheid en zelfvertrouwen
  • angst
  • somatische klachten zonder medische oorzaak
  • verlies en rouw
  • heftige gebeurtenissen

Bovenstaande lijst is niet compleet. Je kan altijd contact met me opnemen om te bespreken of deze vorm van behandeling past bij jouw vraagstuk.

Methoden

Ik kies voor een veelzijdige aanpak en werk met diverse methodieken die zowel in de reguliere als in de complementaire therapie wordt ingezet. Bij heftige gebeurtenissen zet ik vaak EMDR in. Ook gebruik ik Hypnose in combinatie met andere therapievormen. De behandeling is altijd op maat en in overleg. De afspraken vinden op de locatie in Geldermalsen plaats en duren 60 minuten. Zonder wachttijden. Het is dit jaar (2020) nog niet mogelijk om een vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico van € 385,- vervalt niet.

Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken (kan telefonisch of online) neem gerust contact me op! Tel.nr. 06 3975 6921 of inavanmaurik@gmail.com.