Trainingen en workshops

Altijd maak ik de trainingen en workshops op maat. Het vraagstuk van de klant is bepalend voor de inhoud. Daarnaast neem ik nadrukkelijk mee dat er een borging plaatsvindt van het nieuw geleerde. Onderstaand een aantal onderwerpen en trainingen die ik regelmatig doe.

MBTI

MBTI trainingen en workshops worden op maat gemaakt, afhankelijk van het vraagstuk. Met MBTI zijn er vele toepassingsmogelijkheden en het is niet mogelijk om alle aspecten in één workshop aan bod te laten komen. Afhankelijk van uw keuze voor de toepassings-mogelijkheid krijgt de workshop een specifieke invulling.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. EMDR wordt al jaren toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Steeds meer onderzoek naar de effecten van EMDR toont aan dat het ook inzetbaar is en adequaat helpt bij behandelingen bij verslaving, eetstoornis, rouwverwerking, of liefdesverdriet. Deze training geef ik bij TakeOffSupport.

Coach the Coach

Training voor leidinggevende, die behalve willen sturen ook werken aan de ontwikkeling van medewerkers. Hoe geef je coaching als leidinggevende? Het leven wordt aangenamer als je medewerkers ontwikkelen en zelfstandiger werkzaamheden kunnen aanvoeren.
Naast ontwikkeling ook inspireren en motiveren.

 

Feedback training

Een goed functionerend team geeft elkaar feedback. Ik noem het ook wel feedforward. Bij deze training leer je wat je tegenhoudt, wat het zou kunnen opleveren als je effectief feedback gaat toepassen. Je boodschap helder, duidelijk en met respect verwoorden. Dat is twee keer winst!

 

Communicatie trainingen

Communicatie is een cruciaal onderdeel van je leven. Helaas verloopt dit niet altijd optimaal. Aandachtig en actief luisteren en het schakelen tussen de verschillende niveaus van communicatie. Inzicht in jouw eigen wijze van communicatie en de bijbehorende sterktes en aandachtspunten. Ook de non verbale communicatie krijgt aandacht.

 

Inspireren op verantwoordelijkheid

Jij en de ander. Als leidinggevende in het bijzonder ook verantwoordelijk voor jouw team. Hoe haal je het beste uit je collega’s? Start is om te kijken wie ben jij? Welk gedrag laat jij zien? Wie is de ander en hoe werkt het systeem? In deze workshop nemen we een kijkje achter de mens, of eigenlijk in de mens.

 

Commerciële trainingen

Heldere communicatie en oprechte aandacht is onmisbaar om klanten te werven en te binden. Commercie vanuit kracht, sensitief, vragen stellen, luisteren en weten hoe je jouw dienst of product onder de aandacht moet brengen. Hoge klanttevredenheid willen we dat niet allemaal? Authentiek gedrag, de mens achter de verkoper staat centraal.