aCCEPTANCE & cOMMITMENT THERAPY(ACT)

WAT IS ACT?

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie vanuit  positieve psychologie, die niet kijkt naar het bestrijden van klachten, maar veel eerder vaardigheden van mensen wil verbeteren. Het richt zich met name op het ontwikkelen van mentale veerkracht, waardoor je leert beter met je problemen om te gaan. Elk mens ervaart in zijn leven mooie en minder fijne momenten. De onaangename gebeurtenissen in ons leven zijn niet altijd op te lossen of te voorkomen. Ook de tegenslagen horen bij het leven. De menselijke geest, of je verstand heeft zich ontwikkeld op een manier dat er bij dergelijke gebeurtenissen ook nog psychologisch leed ontstaat. Bij ACT leer je om een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten & lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment) . 

ACT is bruikbaar bij een hoeveelheid aan psychische klachten en het helpt je als je bewust wilt leren leven en remmingen achter je wilt laten. Het richt zich op datgeen wat jij belangrijk vindt in het leven. 

 

 ACT bestaat uit zes verschillende processen/vaardigheden. Dit noemen we de ACT Hexaflex:

– Acceptatie : alle gevoelens mogen er zijn. Ruimte maken voor vervelende ervaringen. 

– Defusie : je gedachten van een afstand bekijken, zonder dat ze je volledig in beslag nemen. 

– Zelfs als context : bewustzijn van je eigen gedachtes en gevoelens observeren, flexibel omgaan met je zelf (beeld).

– Het hier en nu : bewust worden van het hier en nu, het huidige moment (mindfulness) 

– Waarden : stilstaan bij wat echt belangrijk voor je is. 

– Toegewijd handelen : doelgericht en bewuste actie gericht op  de doelen die voorkomen uit je waarden.

Deze ACT vaardigheden zorgen er voor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel is dus niet het verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van mentale veerkracht. We maken met ACT veel gebruik van metaforen en oefeningen.