De theorie van MBTI

MBTI is gebaseerd op het werk van Carl Jung. Hij merkte op dat het merendeel van het menselijk gedrag niet willekeurig is. Er is een duidelijk en voorspelbaar patroon dat gerelateerd is aan een aantal fundamentele persoonlijkheidsverschillen. Myers en Briggs (moeder en dochter) werkten de theorie van Jung verder uit. Ze baseerden zich op de mentale processen van enerzijds waarnemen en anderzijds oordelen. Inmiddels is MBTI uitgegroeid tot ‘s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst. Vele grote multinationals gebruiken het binnen ontwikkeltrajecten bij medewerkers. Ik gebruik het zowel in training als coaching.

Waarom MBTI

Er zijn zoveel methodieken waarbij je meer inzicht krijgt in jezelf en de anderen. Er is niet éen methodiek heilig. Ik ben positief over MBTI omdat het heel toegankelijk is en bruikbaar voor vele vraagstukken. Met MBTI (Myers Briggs Type Indicator) krijg je inzichten in je eigen voorkeuren maar ook die van anderen. Het is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen. Er is namelijk meer dan je MBTI profiel. Waarbij het je kan helpen is nog meer jezelf te begrijpen als ook de relatie met je medemens. Op het werk en zeker ook toepasbaar thuis.

Voorkeuren bij MBTI

We zijn geboren met bepaalde voorkeuren. Dit bepaalt onze interactie met de buitenwereld. Een voorkeur betekent niet dat je andere wijzen niet kan toepassen.  Voorkeuren zijn jouw comfortzone. Voorkeuren dicteren dus niet wie we zijn of wat we kunnen doen. Weten welke voorkeuren je hebt helpt je om jezelf en de ander beter te begrijpen. Waarom we, als normale gezonde personen anders denken en reageren dan andere normale, gezonde personen. Het geeft zicht op onze talenten en verbeterpunten en helpt bij het begrijpen van de verschillen in ons als mens en binnen het eventuele team.

De schalen van MBTI

Er zijn vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Je gebruikt ze beiden, maar je hebt een (vaak onbewuste) voorkeur voor één ervan.

MBTI en ontwikkeling

MBTI helpt mensen hun voorkeurstijl te begrijpen en hoe ontwikkeld kan worden om effectiever te zijn als ook de omgang met anderen. De onderlinge verschillen kunnen we waarderen en op die manier relaties verbeteren. Door MBTI te gebruiken binnen een teambuildingsessie worden de teamleden zich beter bewust van de stijl van werken die het als team hanteert. Hierdoor kan het team meer aandacht besteden aan de interne behoeften, gebruik maken van individuele sterke punten en daarnaast de ontwikkelgebieden vaststellen.

Communicatie verbeteren, problemen oplossen en waardering voor de diversiteit stimuleren zijn resultaten van kennis van de MBTI profielen. De voordelen reiken verder dan het team, wanneer men inziet welk effect men heeft op andere individuen (klanten, medewerkers, etc.)

MBTI als hulpmiddel

In organisaties wordt MBTI ook gebruikt om de verschillen in leiderschaps- en managementstijlen te begrijpen en aan te passen. Voor meer efficiënte communicatie tussen verantwoordelijken, collega’s medewerkers en klanten. Een hulpmiddel in te zetten bij samenwerken, effectieve communicatie, succesvol luisteren, beïnvloeden en overtuigen. En ook bij het ontwikkelen in creativiteit, tijdsbeheer en omgaan met stress.

Hoe stel je een MBTI profiel vast

Uiteraard zijn er testen op het internet te vinden om je profiel vast te stellen. Dat moedig ik ook van harte aan. Wel fijn om te weten dat wij mensen vaak sociaal wenselijk invullen. Enige voorzichtigheid is geboden bij de uitkomst van deze testen. Bij de MBTI sessies die ik geef, individueel en in teamverband, wordt uiterst zorgvuldig je MBTI profiel vastgesteld. Ik doe dit al meer dan 15 jaar en altijd weer staan deze sessies garant voor inzicht in jezelf en in de ander. Dit doen we samen op een aangename manier, helder, met respect en humor.

Wanneer MBTI inzetten

Ik gebruik MBTI vaak bij coaching en in teambuildingsessies. De mogelijkheden zijn enorm. Wat voorbeelden:

  • Leiderschapsstijlen
  • Samenwerken
  • Communicatie
  • Kernkwaliteiten / talenten benutten
  • Organisatieveranderingen
  • Hoe herken je stress (in het team)?
  • Diversiteit werkt!!