Het zijn de tonen die de muziek maken

Het zijn de tonen die de muziek maken

Heb je een doel als je in gesprek bent? Soms wel en ook niet? Informatie uitwisselen door middel van mondelinge communicatie. Woorden, tonen en je lichaamstaal spelen een rol. We communiceren over onderwerpen die er toe doen en ook die minder om het lijf hebben....