confuciusAls je naar jezelf kijkt of luistert zou je dan kunnen zeggen dat je goed kunt luisteren? Of ben jij degene die het meest aan het woord is. Luisteren naar anderen is niet iedereen gegeven. Praten kunnen de meesten van ons wel. Met luisteren bedoel ik niet alleen je mond houden maar actief zijn in het luisteren. Wat zegt iemand nou? Wat bedoelt hij of zij? Er is een uitspraak vanuit het NLP die luidt: its important first to be understand then to be understood. Covey zegt er ook mooie dingen over. Dat je jaren scholing krijgt om te leren schrijven en lezen en hoe te spreken en dat we geen onderwijs krijgen in luisteren.

Waarom zou luisteren belangrijk zijn? Ik stel deze vraag vaak in mijn trainingen. Meestal hebben we er beeld bij dat luisteren effectief kan zijn en toch doen we het niet altijd. En waarom? Daar zijn vele redenen voor te bedenken: enthousiasme, jezelf graag horen, teveel je eigen gedachtespoor volgen, etc. Hoe begrijpelijk en anderzijds, vind jij het fijn als er naar jou geluisterd wordt? Mensen de tijd en ruimte geven hun verhaal te doen, belangstelling tonen, laten merken dat je luistert. Maar ook vragen stellen en feedback geven. Wat is het voordeel van luisteren? Voor mij is het ook een vorm van respect. Respect voor de ander in zijn “ZIJN”. Door te luisteren kun je ontdekken wie er tegenover je zit. Je kunt je relaties met mensen verbeteren. Je vergaart kennis. Luisteren is een essentieel onderdeel van samenwerken.  Door goed luisteren kun je te weten komen wat de mensen in jouw omgeving beweegt, wat ze bezighoudt, welke doelen ze hebben in het leven.

Zakelijk in bijvoorbeeld salestrajecten is luisteren ook zo belangrijk. Wil jij je klant begrijpen, ga in gesprek. Vraag wat er speelt, wat er belangrijk is voor zijn business, wat hij persoonlijk belangrijk vindt. En dan luisteren… Hoe passend zal je offerte c.q. dienstverlening zijn als je goed hebt geluisterd en deze informatie toepast? En in voortgangs-, functionerings- en sollicitatiegesprekken etc. hoe goed luister jij. Ga eens een keer heel bewust luisteren naar jezelf. Hoe vaak ben jij aan het woord? Luisteren lijkt vanzelfsprekend, maar kun jij het goed? Om het zeker te weten of je het kan zou je feedback kunnen vragen aan anderen: hoe goed luister ik eigenlijk?

En dan praten. Het gesproken woord. Je hebt zender, boodschap en ontvanger. En in dit proces kan ook van alles goed en minder goed gaan. En dan heb ik het alleen nog maar over de verbale communicatie (dagelijks krijgen we gemiddeld zestigduizend communicatiesignalen binnen). Ruis op de kabel, wel eens last van? Interpreteren is ons over het algemeen niet vreemd. Wie effectief wil communiceren, verdiept zich in de ontvanger, checkt of datgene wat er is gezegd juist is aankomen en geeft ruimte voor aanvullende vragen. Doen we dit? Woorden kosten niets en soms strooien we achteloos rond met ze. Heb je wel eens iemand horen zeggen: “Ik moet nog vaak denken aan wat je toen zei.” Soms komen woorden enorm “binnen” bij mensen dat kan dus ook zijn met de woorden die jij uitspreekt. En weet dat woorden niet zomaar verdwijnen. Alleen dat besef, zou reden kunnen zijn om jouw woorden zo zorgvuldig mogelijk te kiezen. Zeker negatieve woorden c.q. opmerkingen blijven vaak lang bij mensen aanwezig en kunnen er flink inhakken. Met bewustwording hiervan kan je voorkomen dat je later dingen moet rechtzetten of afzwakken of uitspreken dat je het niet zo had bedoeld.

Ongeacht het soort gesprek, denk ik dat je kunt zeggen: velen vinden het fijn om te praten en velen vinden het fijn dat er naar hen geluisterd wordt. Confucius zegt: een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.