Waardering2Waardering, het lijkt een basisbehoefte.  Ieder mens is op zijn eigen manier gevoelig voor waardering.  Waardering voor datgene wat je doet of voor wie je bent.  Zijn we afhankelijk van de waardering van anderen, omdat we onszelf niet voldoende waarderen? Kan maar zo! Maar dan toch. Velen van ons zijn op zoek naar externe waardering.

Hoe mooi kan het leven zijn, je waardering uitspreken kost geen geld, een kwestie van aandacht geven aan de ander en uitspreken. Zo simpel is het. Toch spreek ik nogal eens mensen die het gevoel hebben dat ze niet gewaardeerd worden. En als je je niet gewaardeerd voelt wat zouden de gevolgen daarvan kunnen zijn? En hoe komt het dat zoiets simpels toch niet altijd ervaren wordt? Krijg je geen waardering omdat wat je doet door anderen niet als zodanig wordt ervaren? Of ben je blind geworden voor de waardering die je krijgt? Of krijg je geen waardering simpelweg omdat de mensen van wie je waardering verwacht geen besef hebben dat ze waardering zouden moeten geven.

Je hebt mensen die van nature minder hun waardering uit spreken. Met MBTI is dit te verklaren, dit heeft te maken met voorkeuren.  Mensen met de voorkeur Thinking maken objectieve, niet persoonlijke beslissingen, die gebaseerd zijn op logica en analyse. De mensen met voorkeur Feeling nemen besluiten op basis van wat belangrijk voor hen en voor anderen is. Hierdoor zijn ze vaker geneigd “het goede” uit te spreken.  Van beide valt wat te zeggen. Het is ook hier geen kwestie van goed of fout. Weten wat jouw voorkeur heeft en die van een ander geeft je praktisch inzicht in menselijk gedrag. Hiervan kan je als individu profiteren, zowel in je zakelijke als privé relaties.

Mensen die zich gewaardeerd voelen, zitten meestal  beter in hun vel. Daardoor kan men net even dat stapje harder lopen. Daardoor is er net even meer plezier in datgene wat men doet.  Alleen maar voordelen en dat allemaal door aandacht voor je medemens en uit spreken wat je als positief ervaart. Zo eenvoudig…. en toch niet optimaal benut als ik de verhalen zo hoor om me heen. Een Engels gezegde klinkt: we weten nooit de waarde van water, totdat de bron droog komt te staan. Neem de dingen niet als vanzelfsprekend en spreek je waardering uit.  En of het je voorkeur nou heeft of niet: je hoeft geen ander mens te worden om ander gedrag te laten zien. En zo is het maar net, je zal zien … het loont!