Extraversion en Introversion bij MBTI. Wat zijn de verschillen, hoe herken je ze? Meestal denken mensen dat ze de begrippen Extravert en Introvert kennen en geven er de definitie aan dat een extravert hartelijk, open en spraakzaam is en een introvert verlegen en teruggetrokken. Het is een onjuiste aanname dat Introversion mensen verlegen zijn en dat Extraversion mensen zelfverzekerd alle contacten met anderen aangaan. Verlegenheid is een vorm van angst die ervoor zorgt dat we contact uit de weg gaan, omdat we bang zijn voor afwijzing of belachelijk gemaakt te worden. Uiteraard kunnen sommige Introversion mensen verlegen zijn, maar dat geldt ook voor Extraversion mensen.

In de methodiek MBTI hebben de begrippen Extraversion en Introversion een zeer precieze definitie, die verschilt van het dagelijks gebruik van deze woorden.

Extraversion en Introversion gaat bij MBTI dus letterlijk over waar jij energie van krijgt, hoe mensen zichzelf opladen en waar ze hun aandacht op richten.

Extraversion mensen krijgt energie uit de wereld van actie en interactie, richten hun aandacht op de wereld om zich heen. Uit andere mensen, uit activiteiten en zoeken stimuli buiten zichzelf. Hebben meestal brede interesse en houden zich actief bezig met deze zaken en met andere mensen. Zeggen wat ze denken, je hoeft dus alleen maar te luisteren als je wilt weten wat mensen met Extraversion voorkeur denken.

Voorbeelden van gedrag voorkeur Extraversion:

  • Mijn energie is van de buitenkant waarneembaar: iedereen kan zien waarmee ik bezig ben.
  • Ik ontmoet graag mensen en neem deel aan allerlei activiteiten, hou van mensen om me heen.
  • Ik heb aan een blik voldoende, kom snel in actie en pak zaken voortvarend aan.

Wat andere wel eens tegen Extraversion voorkeur mensen zeggen:

  • Hou je mond en bemoei je met je eigen zaken.
  • Luister je wel?

Introversion mensen putten hun energie uit innerlijke bronnen, halen energie uit zichzelf. Zij laden zich op door na te denken over hun ideeën, indrukken, gedachten en gevoelens.  Deze gedachten blijven veelal bij zichzelf. Introversion voorkeur mensen functioneren het beste als ze tijd hebben voor zichzelf en voor reflectie. Denken zorgvuldig na voor ze hun gedachten in de praktijk brengen.  Als je dus wilt weten wat ze bezig houdt zou je mensen met voorkeur Introversion vragen moeten stellen.

Voorbeelden van gedrag voorkeur Introversion:

  • Ik houd mijn energie binnen, het is daardoor moeilijk voor andere mensen om hoogte van mij te krijgen.
  • Ik houd ervan om alleen te zijn.
  • Ik overdenk de zaken zorgvuldig en handel daar ook naar.

Wat andere wel eens tegen Introversion voorkeur mensen zeggen:

  • Je vertelt me nooit iets. Hoe staat het ervoor? Wat houdt je bezig nu dan?
  • En jij zit daar maar, doe toch eens er iets aan.

De menselijke psyche bevat elementen van Extraversion en Introversion. Op het diepste niveau zijn we onveranderlijk. Als Extraversion echter ouder en rijper worden, kunnen ze meer hun introverte kant gebruiken als het nodig is, net als Introversion kunnen leren hun extraverte kant te benutten. Want zoals eerder gezegd: je hoeft geen ander mens te worden om ander gedrag te laten zien.Herkenbaar voor je? En wat betekent dat dan in je dagelijkse leven. Is het al helder of je voorkeur  introversion of Extraversion is. Hoe kan jij je het best opladen en voel je je het meest senang? Hoe werkt het bij jou?