De afgelopen jaren hebben vele organisaties noodgedwongen met de riemen moeten roeien die ze op dat moment hadden. Zo heb ik in mijn praktijk gezien dat organisaties regelmatig met het aanwezige team onoverkomelijke problemen moesten beslechten. Problemen die vaak door de combinatie van mensen in het team, zelfs vergroot werden in plaats van opgelost om de simpele reden dat het team in de aanwezige samenhang niet in staat was om die problemen te tackelen. Het is daarom essentieel dat er bij ieder team ruimte is voor zowel de individu als de samenhang der individuen. Een goed team hoeft niet noodzakelijker wijs complementair aan elkaar te zijn, alleen je moet wel elkaars talenten (h)erkennen en elkaars verbeterpunten accepteren. En juist dan zal de diversiteit van het team bewijzen dat je  daarmee succes kan realiseren. Teamontwikkeling is van alle tijd.

“Diversiteit werkt”, zeg ik daarom altijd. Hoe meer “smaken” in je team hoe mooier het kan zijn, mits men maar effectief samenwerkt. Ik gebruik, bij het vormen of doorlichten van een team, meestal Meyers Briggs Type Indicator (MBTI). Deze methodiek geeft zicht op persoonlijkheidsverschillen en persoonlijke voorkeuren. En juist die geven aan waar we van houden en waarvan niet. Hoe we besluiten nemen en hoe we communiceren. Hoe mooi is dat om te weten als je samenwerkt.

Daarnaast is het ten aanzien van de teamontwikkeling essentieel om te onderkennen in welke fase het team zich begeeft. Tuckman heeft daar een mooi model over ontwikkeld. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle fasen in vaste volgorde noodzakelijk om als team uit te groeien tot een optimaal functionerende groep. Sterker nog, volgens dit model kan het team nooit goed presteren als ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld.

Kortom: crisis in het team is een ideaal moment om te gaan groeien. En omdat we het dak doorgaans repareren als het droog is, stel ik me zo voor dat ook indien er geen sprake is van een crisis, het een ideaal moment is om te investeren in uw team. Hoe dan ook, ik help u er graag bij 😉