Zou het niet heerlijk zijn als je collega’s het fijn vinden om met je samen te werken? Dat je medewerkers en de organisatie effectief zijn? Dat als iedereen in zijn kracht zit en er het optimale uit haalt en jij meer tijd hebt voor jezelf? Wie wil dat nou niet? Leiderschap gaat al lang niet meer over autocratie. Toch is ook niet bewezen dat het andere uiterste, de puur delegerende manager, effectiever is. Wat maakt dat mensen “graag” voor je werken. Coachen is één van de tools om je mensen te inspireren en de benodigde bekwaamheden, op het werk, te leren. Anderen helpen bij hun ontwikkeling en groei zodat jij een effectievere leider wordt. Is dat niet prachtig? Daarnaast helpt het ook bij behoud van je medewerkers (als je dat tenminste wilt).

Wat is coachen? Verbeteren van prestaties, feedback geven (en ontvangen, niet vergeten…, of hoef jij niets meer te leren?), motiveren en inspireren. In plaats van instructies geven en advies, is de kracht van een coach goede vragen stellen. Wat is jullie doel? Is er een gezamenlijk doel? Stel de deskundigheid en de motivatie van je medewerker voor de specifieke taak vast. En pas afhankelijk van de uitkomst, je coachingstijl, erop af. Ga je begeleiden, instrueren, stimuleren of delegeren? De coach expliciteert zaken (zowel sterkten als zwakten) en gaat diep c.q. concreet. Hoe pak jij dit morgen aan? Zo kun je de mensen in de positieve motivatiespiraal krijgen. Dat geeft zelfvertrouwen en goede resultaten. En bij gewenste resultaten, de complimenten over brengen.

Wat is een goede balans tussen positieve en negatieve feedback? Mensen met een voorkeur voor Thinking (MBTI) zijn over het algemeen beter in het uiten van kritiek. Waarbij  mensen met een voorkeur voor Feeling (MBTI) meestal beter zijn in het geven van complimenten. Fijn om dat van jezelf te weten, zodat je daar extra rekening mee kunt houden. En nog een tip: hoe verdeel jij je aandacht? Als je de medewerkers in toppers, gemiddeld en afdwalers zou verdelen? Ervaring leert dat de toppers vaak het minst aandacht krijgen. Is dat eerlijk? Want hoe fijn is het dat je toppers “in huis” hebt.

Tot slot: hoeveel tijd besteed jij aan coaching? Mijn ervaring is dat positieve intentie er vaak wel is, maar dat de dagelijkse
business toch prioriteit heeft. Begrijp het en ook jammer, want zou het niet heerlijk zijn ….