We scheppen onze eigen wereld. Je boosheid, frustratie, je angst en ook je liefde. Je trekt aan wat je met je gedachten gecreëerd hebt. Je krijgt wat je geeft. Een niveau dieper zou je kunnen zeggen: we beïnvloeden het gedrag van anderen. In NLP  termen: “The meaning of your communication, is the response you get.”

Als iemand boos op je is, vraag je dan eens af of je het niet zelf hebt gecreëerd? Net zoals iemand van je houdt, heb je daar waarschijnlijk ook de hand in gehad. De interactie met je medemens en de wijze waarop heb je grotendeels zelf in de hand. Vriendelijkheid kost geen geld zeg ik altijd. En dat kost soms best moeite om die gedachten trouw te blijven.  We kennen vast en zeker voldoende voorbeelden waarbij er bij jou op een “verkeerd” knopje wordt gedrukt en je reactie niet altijd liefdevol genoemd kan worden.

Een zorgzame en warme houding gericht op steun, hulp, begrip en luisteren naar je medemens maakt het leven mooier. Een open en niet oordelende manier van kijken naar de wereld en de mensen om je heen, geeft jezelf en de ander meer ruimte om gewoon te zijn. Ben je recent nog verrast door iemand die zomaar iets voor je deed. Vast wel, hoe voelde dat? En wanneer heb jij voor het laatst zo maar iets gedaan voor een ander.

En in gesprekken. Hoe vaak zit jij al niet in gedachten met je eigen “punt” in plaats van te luisteren. Begin eens wat vaker met jij in plaats van ik. Vandaag nog mee beginnen? Ook een prachtige attitude in je zakelijke omgeving. Je collega’s, werkgever, de klanten, je aandeelhouders. Allemaal gewoon mensen. Uiteindelijk hebben we allemaal liefde en aandacht nodig, nietwaar?

09 The Swan Saint-Saens