Hart of hoofdSnap je wel eens niet waarom iemand zijn besluit neemt zo anders dan jij zou doen? Hoe neem je dan beslissingen? Bij de MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) gaat de 3e letter over hoe je informatie evalueert en vervolgens tot besluiten komt. Waar de één zijn besluiten vooral neemt op basis van wat hij voelt, neem de ander het besluit in zijn hoofd.

Thinkers (hoofd) gebruiken bij hun besluitvorming het proces van analyseren, ratio en logica. Objectief komen ze tot een besluit en hechten veel belang aan eerlijkheid en consistentie. Volgens Thinkers duurt eerlijk het langst, streng edoch rechtvaardig is een uitspraak die hier uitstekend bij past.  Het kan wel eens botsen met een Thinker, omdat ze de waarheid boven tact verkiezen. Thinkers in de liefde tonen dat met daden in plaats van woorden: advies geven, dingen repareren, en problemen oplossen.

Vragen die passen bij Thinkers:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van elk alternatief?
  • Wat zijn de logische gevolgen van de opties?
  • Hoeveel kost elk alternatief?

Mensen met een voorkeur Feeling (hart)  nemen veelal hun beslissing subjectief. Persoonlijke waarden spelen een rol, waarbij ze ervan uitgaan hoe anderen en zijzelf door een besluit geraakt kunnen worden. Empathie speelt een grote rol en mensen met voorkeur Feeling beslissen dus op basis van wat het beste is voor allemaal (als het even kan). Harmonie is het woord wat hier uitstekend bij past. Voor een “typische” Feeler is tact belangrijker dan de enige  “harde” waarheid. Hierdoor kan “negatieve” feedback geven voor iemand met voorkeur Feeling, net zo moeilijk zijn als voor degene die deze krijgt, hoe verdiend de kritiek ook is.

Vragen die passen bij Feelers:

  • Welke uitwerking zal de uitkomst hebben op de mensen?
  • Wat is mijn persoonlijke reactie op elk alternatief?
  • Hoe zullen de anderen reageren op de mogelijkheden?

Maak aub niet de conclusie hieruit dat Thinkers geen gevoel hebben, het is echter alleen minder zichtbaar (aan de oppervlakte). Net als dat Feelers prima logisch kunnen denken, maar deze logica niet altijd in de communicatie terug te vinden is.  Iedereen gebruikt, ongeacht het voorkeurstype,  zijn gevoelens en gedachten. Bij moeilijke beslissingen staan denken en voelen tegenover elkaar en neemt onze voorkeur het vaak over. Fijn om te weten nietwaar?  Als je van jezelf weet waar je voorkeur ligt. In sommige gevallen kan je nl. niet subjectief een besluit nemen (in mijn geval lang geleden bij een ontslagronde) en soms is objectief ook niet gewenst (er spelen, zeker als het over mensen gaat, gevoelens mee).

Conditionering speelt hier ook een rol. Vele van ons zijn opgevoed met seksespecifieke verwachtingen. Veelal worden vrouwen Feeling karaktereigenschappen toegedicht zoals bijv.: sensitief, tactvol en verzorgend.  De karaktereigenschappen die zogenaamd bij mannen horen zijn: objectief, logisch, competitief en assertief. Volgens de cijfers is ca. 65% van de vrouwen Feeling. Het is onduidelijk in hoeverre dit om sociaal wenselijk gedrag gaat.  Alhoewel, de maatschappij hier tegenwoordig wat royaler in lijkt.

Wat je voorkeur ook is. Het is beide goed. En heel fijn om te weten wat je voorkeur is en die van de mensen in je directe, persoonlijke- en/of zakelijke omgeving. In plaats van onbegrip voor jezelf en de ander, heb je nu meer zicht op waar het vandaan komt. Hoe mooi kan het leven zijn!

Snap je wel eens niet waarom iemand zijn besluit neemt zo anders dan jij zou doen? Hoe neem je dan beslissingen? Bij de MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) gaat de 3e letter over hoe je informatie evalueert en vervolgens tot besluiten komt. Waar de één zijn besluiten vooral neemt op basis van wat hij voelt, neem de ander het besluit in zijn hoofd.