Zoveel mooie mensen kom ik tegen bij organisaties. Met coaching ontmoet ik mensen meestal één op één. Ik voel me altijd bevoorrecht dat mensen zo open zijn over wat hen bezighoudt. In de coaching gesprekken gebeurt het wel dat er emoties vrij komen en zichtbaar zijn.  Niets menselijks is ons vreemd, er wordt gelachen en soms even slikken. Het leren begrijpen van veel van ons lijden vereist een open geest die eerst onderzoekt alvorens te oordelen. Dat doen we dan samen in een veilige omgeving en als we de deur uitlopen kan iedereen weer verder met de waan van de dag.

Anders is het als mensen tijdens workshops en trainingen hun emoties tonen. Ik merk dat we soms zo geconditioneerd zijn dat bepaalde emoties echt voor ongemak zorgen. Het betreft dan met name emoties die we als negatief ervaren. Of emoties waar tranen aan te pas komen. Hoe gaan we hier mee om? Wat doen emoties op het werk?

Emoties tonen op het werk, hoe je je voelt, bepaalt mee hoe je presteert en hoe prettig je je voelt op de werkvloer.  Veiligheid speelt meestal een rol. Kan je en durf je te vertellen wat er met je aan de hand is? Is er ruimte in jouw werkomgeving om het te bespreken? Het onderwerp emotie ligt wellicht nog gevoeliger als het om leidinggevenden gaat. We waarderen emoties als enthousiasme, zelfverzekerdheid en trots, maar hoe zit het met faalangst, frustratie, spanning, verdriet en boosheid? Ik zou zeggen emotie maakt een mens menselijker.

Ik gebruik vaak Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) in mijn trainingen om mensen zicht te geven in zichzelf en in anderen. Hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En hoe goed weten andere mensen in jouw organisatie wat jou beweegt? Het brengt verschillen tussen normale, gezonde mensen aan het licht zonder waardeoordeel of kwalificering. MBTI vormt een zeer betrouwbare kapstok voor ons om misverstanden bespreekbaar, talenten zichtbaar en de kracht van diversiteit inzichtelijk te maken.  Hoe mooi kan het leven zijn. Maak van je hart geen moordkuil. Dat is niet gezond voor je hart en je gaat er zeker ook niet beter van presteren. En …. eigen kwetsbaarheid laten zien is een sleutel tot vele oplossingen. Ik vind het kracht!