smileEen makkelijk zinnetje en toch niet altijd even eenvoudig in de uitvoering. In MBTI termen zijn de mensen met een voorkeur J(udging) hier het allerbest in. Afspraak is afspraak is voor hen vanzelfsprekend. De tegenpool P(erceiving) hebben daar beduidend minder talent voor. Ik behoor tot de laatste categorie. Dus een afspraak nakomen is zeker mijn intentie maar er komt wel eens iets tussen. Toch lukt het me om bijna altijd op tijd te komen, zeker op zakelijke afspraken. Eén van de dingen die ik altijd met mensen deel in salestrainingen is dat bij te laat komen op je afspraak je alvast met één nul achter staat. En afspraken nakomen gaat niet alleen over tijdstippen. Dit geldt natuurlijk ook voor privé afspraken. Iets uitspreken in de trant van: we gaan elkaar snel zien, ik ga je bellen…

Wie volgt deze even snel uitgesproken belofte ook op? Altijd? We hebben allemaal onze tekortkomingen nietwaar. Desalniettemin staan we er niet altijd bij stil wat zulke niet nagekomen afspraken kunnen bewerkstelligen bij de ander. Sta daar eens bij stil. Want zeg nu zelf, wat doet het met jou als iemand jou belooft te bellen en het niet doet?

Afspraken met anderen nakomen is één kant van het verhaal. Een afspraak met jezelf nakomen is de andere. Wie maakt er niet afspraken met zichzelf? De meeste van ons doen het regelmatig en echt niet alleen op 1 januari, de zogenaamde goede voornemens. De afspraken gaan over van alles en nog wat: ik stop met roken; ik stop met teveel eten of ik stop met snoepen. Of in de positieve zin: ik ga vanaf nu minstens twee keer in de week naar de sportschool; ik ga vanaf nu meer tijd voor mezelf reserveren. Etc, voornemens in allerlei vormen te noemen, je kent vast die van jezelf wel. De afspraken die je met jezelf maakt!

De vraag is in hoeverre hier geldt: afspraak is afspraak! Afspraken met jezelf zijn die bindend? Kom je ze na? Uitstelgedrag is ons immers niet vreemd. Repeterende patronen zijn ons zeker ook niet vreemd. Bewust en onbewust komen we vaak juist de afspraken met ons zelf niet na. Hoe zou dat nou komen? Iedereen heeft zijn eigen beweegreden daarvoor. Is de afspraak echt gemaakt met jezelf of was het meer een droom c.q. wens? Je hoeft gelukkig aan niemand anders verantwoording af te leggen, het was immers een afspraak met jezelf ……

Of het niet nakomen van je afspraken met jezelf je geluk brengt, betwijfel ik. Misschien kortstondig. Op de lange termijn houden we er toch een negatieve nasmaak op na. Jammer en niet nodig. Nodig jezelf uit om alleen afspraken te maken met jezelf als je ook voornemens bent ze na te komen. Koester iedere stap die je maakt in die richting. Serieus werken aan de relatie met de enige echte continue factor in je leven, jijzelf, is immers een basis van een gelukkig leven.