Vorige week een afspraak met een leverancier van een van mijn opdrachtgevers. Mijn eerste ontmoeting met deze mensen. Echter hieraan voorafgaand al het nodige vernomen. Mijn opdrachtgever is ontevreden. Ik ga het oppakken en kijken hoe nu verder of dat afscheid nemen van elkaar een beter besluit is. Niet gehinderd door eigen ervaringen, vraag ik de leverancier mij uitleg te geven van zijn ervaringen en zienswijze. Het werd een gesprek met verheldering en duidelijkheid voor mij. Uiteindelijk afspraken gemaakt; we gaan de samenwerking met elkaar aan.  Voor 6 maanden en de resultaten zijn bepalend voor continuering van de samenwerking dan wel het scheiden van onze wegen. Beide partijen tevreden met het resultaat van dit gesprek. 

Een stukje uit bovengenoemd gesprek. Leverancier spreekt tot mij vanuit bevlogenheid maar ook met enige frustratie: “ik kan er niet tegen dat een klant ontevreden is. Wij doen ons stinkende best en dat is waar we voor staan.  Naar resultaten kijken zonder achtergrond te weten geeft een vertekend beeld. Ik heb 2 uitkomsten van dit gesprek die voor mij goed zijn: 1) we spreken het uit, maken goede afspraken en gaan met vertrouwen weer verder of 2) we nemen afscheid van elkaar.”

Of woorden van gelijke strekking. Tijdens het uitspreken van deze woorden had hij mijn volledige aandacht. Vanuit bevlogenheid voor zijn vak kan hij er niet tegen als de klant ontevreden is. Zeker niet als één en ander ook op te lossen is met meer en heldere communicatie. Vanuit zijn tenen kwamen deze woorden. Zijn gezicht en lijf deden mee in de communicatie. Hij ging rechter zitten, ogen wijd open en op het puntje van zijn stoel communiceerde hij met me. Stem iets luider en woorden waar je geen onduidelijkheden in kunt bespeuren. Wat hij zei, en wat ik dacht dat zijn lijf liet zien, was heel congruent. Congruent in verbaal en non-verbaal.

Congruentie gaat over dat jouw interne overtuigingen en gedragingen (woorden, stem en lichaamstaal) volledig met elkaar in overeenstemming zijn, gericht op een bepaald doel. Congruent zijn maakt je uniek en krachtig en laat niets aan de verbeelding over. Mensen staan in hun kracht als ze praten en handelen vanuit ZIJN. Een bepaalde bevlogenheid straalt van je af en als toeschouwer ervaar je dat (onbewust).  Het is overigens net zo dat je als mens een inconsequentie hierin kan signaleren, ook dat vaak onbewust. Congruent zijn betekent dat je jezelf laat zien, in woorden en in lijf. En dat betekent ook dat je keuzes maakt. In dit geval of je wel of niet met elkaar blijft samenwerken. Welke opdrachten je wel of niet doet. Ik geloof dat als je staat voor wat je doet en je jezelf laat zien, je meer succesvol bent. Dus … wees congruent, maak keuzes en vergeet vooral niet vanuit bevlogenheid te genieten van alles wat je doet.