Morgen, of nooit…

Morgen, of nooit…

Ieders tijd raakt op. Het is een onontkoombaar gegeven. Ooit zal een dag je laatste zijn. Niemand ontkomt aan dit lot, het geldt voor ons allemaal. We staan er niet te vaak bij stil. En gelukkig maar. Leef met de dag, pluk het moment, zo mooi kan het leven zijn. En...