Hypnose wat is het en waarvoor kan je het inzetten?

Veel van ons gedrag als mens is onbewust. Je kunt het onbewuste deel nog het beste vergelijken met een ijsberg. Het zichtbare gedrag bevindt zich in het topje van de ijsberg, het grootste gedeelte is onzichtbaar, onder water. Onder de waterlijn zit een deel van onze persoonlijkheid waar we niet direct bij kunnen. Herinneringen, de boodschappen die we vroeger thuis hebben meegekregen, waarden en overtuigingen, aangeleerd gedrag, onverwerkte gebeurtenissen, angsten en trauma’s zitten onder de waterlijn c.q. ons onbewuste. Zie het als de harde schijf waar onze gewoontes, gedachten, herinneringen, emoties en motieven liggen opgeslagen. Hypnose wat is het en waarvoor kan je het inzetten? 

IJsberg

Hypnose is een middel om bij het onbewuste deel te komen, je komt in een trance toestand. Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden mee: ergens helemaal in verdiept zijn. Een computerspel, het lezen van een boek, een stuk rijweg die je “gemist hebt, etc. Bij hypnotherapie wordt deze trance opgeroepen. In deze trance toestand ben je gewaar van alles wat er om je heen gebeurt, maar door de diepe staat van ontspanning is er toegang tot het onbewuste. Er is niets zweverig aan hypnose. Hypnose brengt jou in die diepe staat van ontspanning waarin het mogelijk is je onbewuste aan te spreken en patronen waar je last van hebt te doorbreken. Om in hypnose te gaan is het belangrijk dat vertrouwen hebt en een je positieve basishouding hebt t.o.v. hypnose.

Ik pas het toe binnen een coachtraject als interventie indien nodig. Hypnose is daarnaast in te zetten voor een breed scala aan problemen. zoals angsten, burn-out, stress, geen zelfvertrouwen, maar zeker ook bij levensvragen, nieuwe inzichten & innerlijke strijd oplossen.

.