words

Ik sprak van de week een vriend wiens dochter op dit moment helaas regelmatig naar het ziekenhuis moet. Als ouder maakt hij zich zorgen en probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen over dit ziektebeeld. Lang leve google, daar kan je tegenwoordig gelukkig veel informatie vinden. Of je deze informatie klakkeloos kunt geloven is een tweede, maar daar gaat het hier nu niet over. Het gesprek met die vriend ging over de gesprekken die zij, als ouders, voeren met de medici over hun dochter. Zowel zij als hun dochter voelen zich niet echt prettig in de interactie en communicatie met de arts. De woorden die mijn vriend eraan gaf was: er is weinig empathisch vermogen.

Je zou juist verwachten dat er in de zorg extra aandacht is voor de vorm van communicatie met patiënten. Zorgvuldige woordkeuze, geduld met het uitleggen, niet teveel vaktermen etc. Je verplaatsen in de patiënt en de familie. Helaas, dus niet. En dit is niet een op zichzelf staand voorval. Natuurlijk zijn er ook artsen die zorgvuldig communiceren en die zich dag en nacht bekommeren om het lot van zieke patiënten. Er zijn helaas ook vele voorbeelden van mensen die niet al te positieve ervaringen hebben met communicatie met de medici.  Hoeveel aandacht wordt er eigenlijk besteedt in de opleidingen van artsen en verplegend personeel aan communicatie met je patiënten?  Het kan zo een wereld van verschil zijn hoe je de boodschap overbrengt. Zeker in het proces van ziekte, waarbij er veel gevoelens aanwezig zijn. Is de mens dan niet extra gevoelig en is zorgvuldigheid en enig empathisch vermogen dan niet op zijn plaats?

Los van de medische wereld kom ik vaker situaties tegen waarbij ik dezelfde gedachte heb. Hoe moeilijk kan het zijn om fatsoenlijk met elkaar te communiceren, rekening houdend met de ander. In de meeste commerciële bedrijven is er wel aandacht voor de communicatie met de klant. Trainingen op de klantenservice in klantvriendelijkheid en dergelijke. Het ene mens heeft meer talent om zich in de ander te verplaatsen dan de ander. Volgens mij is het ook te leren. Empathie wordt vaak verward met gevoelig zijn. Of niet empathisch zijn, met een gevoelloos iemand.

Empathie betekent je verplaatsen in de ander en de gevoelens van de ander kunnen voorstellen. Je hoeft ze dus niet zelf te voelen. Kennis over jezelf en de ander, beïnvloedt de mate van empathie die je kunt ontwikkelen. Moet je wel willen en het belangrijk vinden dat je boodschap goed ontvangen wordt.  Echter beste mensen: The meaning of your communication is the response you get ……in welke sector dan ook.