MBTI

Waarom MBTI

Er zijn zoveel methodieken waarbij je meer inzicht krijgt in jezelf en de anderen. Uit allen kun je iets halen waar jij naar op zoek bent. Er is niet éen methodiek heilig. Ik ben heel positief over MBTI omdat het heel toegankelijk is en bruikbaar vanuit vele vraagstukken. Met MBTI (Myers Briggs Type Indicator) krijg je inzichten in je eigen voorkeuren en die van anderen in je omgeving.  Het psychologisch type is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen. MBTI helpt bij het jezelf beter leren kennen als ook de relatie met de ander en er zijn geen ‘slechte’ voorkeuren of types

De theorie

MBTI is gebaseerd op het werk van Carl Jung. Hij merkte op dat het merendeel van het menselijk gedrag niet willekeurig is. Er is een duidelijk en voorspelbaar patroon dat gerelateerd is aan een aantal fundamentele persoonlijkheidsverschillen. Myers en Briggs werkten verder op Jung’s theorie. Ze baseerden zich op de mentale processen van enerzijds waarnemen en anderzijds oordelen (beslissen). De MBTI is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst.

Voorkeuren bij MBTI

We zijn geboren met bepaalde voorkeuren hoe wij onze geest specifiek gebruiken in de interactie met de buitenwereld. Een voorkeur om op een bepaalde manier te denken betekent niet dat de complementaire manier afwezig is. Enkel dat deze manier van denken comfortabeler en natuurlijker is voor jou dan een andere manier. Voorkeuren dicteren niet wie we zijn of wat we kunnen doen. Het zijn voorkeuren, dat is belangrijk om te onthouden. Ze kunnen ons wel helpen onszelf en de ander beter te begrijpen. Waarom we,  als normale gezonde personen anders denken en reageren dan andere normale, gezonde personen. Het helpt ons onze eigen sterke en zwakke kanten te begrijpen die bij elkaar ons als individu vormen. Het helpt ook om te accepteren dat mensen van elkaar verschillen.

De schalen van MBTI

 Myers en Briggs gebruiken vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Je gebruikt ze beiden, maar je hebt een (vaak onbewuste) voorkeur voor één ervan.

mbti-schema

De uitleg van de schalen bij MBTI

MBTI en ontwikkeling

MBTI helpt mensen hun voorkeurstijl te begrijpen en hoe ontwikkeld kan worden om effectiever met anderen om te gaan. Bovendien helpt het mensen om onderlinge verschillen te waarderen en op die manier relaties op het werk te verbeteren. Door MBTI te gebruiken binnen een teambuildingsessie worden de teamleden zich beter bewust van de stijl van werken die het als team hanteert. Hierdoor kan het team meer aandacht besteden aan de interne behoeften, gebruik maken van individuele sterke punten en daarnaast de ontwikkelgebieden vaststellen. De methodiek helpt om de communicatie te verbeteren, problemen makkelijker op te lossen en de waardering voor diversiteit te stimuleren. De voordelen reiken verder dan het team, wanneer de leden inzien welk effect ze hebben op andere individuen (bijv. klanten) en zij dit begrip verder ontwikkelen.

MBTI als hulpmiddel

In organisaties wordt MBTI ook gebruikt om de verschillen in leiderschaps- en managementstijlen te begrijpen en aan te passen. De efficientie in de communicatie tussen verantwoordelijken, collega’s medewerkers en klanten te verhogen. MBTI is ideaal als hulpmiddel om individuen te laten inzien hoe zij effectiever met verschillende mensen kunnen communiceren. Het vormt een basis voor technieken die worden gebruikt om succesvoller te luisteren, te beïnvloeden en te overtuigen. Daarnaast de vaardigheid te ontwikkelen in creativiteit, tijdsbeheer en het omgaan met stress.

Uiteraard zijn er testen op het internet te vinden om je profiel vast te stellen. Dat moedig ik ook van harte aan. Wel fijn om te weten dat wij mensen vaak sociaal wenselijk invullen. Enige voorzichtigheid is geboden bij de uitkomst van deze testen. De MBTI sessies van Institute voor New Attitude staan voor inzicht in jezelf en anderen op een aangename manier, helder, met respect en humor.

Wanneer MBTI inzetten:

  • Persoonlijke Effectiviteit (coaching)
  • Leiderschapsstijlen
  • Samenwerken en MBTI
  • Communicatie en MBTI
  • Kernkwaliteiten
  • Organisatieveranderingen
  • Hoe herken je stress in teams?

Extraverts  … kunnen het leven niet begrijpen tot ze het geleefd hebben.

Introverts …. kunnen niet leven voordat ze het begrijpen.